Spennandi tækifæri til að hafa áhrif ! Exciting opportunity!

Screen Shot 2016-04-11 at 15.10.37

FEDON, Félag doktorsnema við Háskóla Íslands, leitar að fulltrúa félagsins til að sitja í stjórn Miðstöðvar framhaldsnáms. Hlutverk hans er að sinna hagsmunagæslu fyrir doktorsnema; hafa áhrif á stefnumótun framahldsnáms við HÍ; og að vera tengiliður á milli Miðstöðvar framhaldsnáms og FEDON. Stjórnin fundar einu sinni í mánuði.

Ef þú hefur áhuga á því að vera fulltrúi doktorsnema í stjórn Miðstöðvar framhaldsnáms við HÍ, vinsamlegast hafðu samband við:

Einar Pétur Heiðarsson: eph@internet.is
Linda Sólveigar Guðmundsdóttir: lig14@hi.is
Susan Gollifer: seg12@hi.is

English version:

FEDON, the doctoral student association of the University, is searching for a student representative to sit on the Graduate School board. The role of this person is to represent the rights of doctoral students; to influence policy and programme development; and to act as liaison between the graduate school and FEDON. They are expected to attend monthly Graduate School meetings.

If you need more information or are interested in taking on this role, please contact:

Einar Pétur Heiðarsson: eph@internet.is
Linda Sólveigar Guðmundsdóttir: lig14@hi.is
Susan Gollifer: seg12@hi.is

Frekari upplýsingar um Miðstöð framhaldsnáms má finna hér (further information about the Graduation School): http://midstodframhaldsnams.hi.is/#

Birt í Uncategorized

General Annual Meeting

The General Annual Meeting took place March 11. Thanks to all of you who attended. However, the main activities carried out by FEDON that were presented at the meeting included:

The recommendations made for revisions to the doctoral grant process;
meetings with Rector, Kristín Ingólfsdóttir, and the incoming Rector Jón Atli, to discuss the role of FEDON; and doctoral student representation at the Graduate School board meetings.

At this meeting, it was decided that there was a need to review the role and purpose of FEDON and how it could be developed to better coordinate and complement other existing university boards.

We still strongly believe that there needs to be doctoral student representation to ensure the needs and rights of student are met. However, the best way to achieve this needs to be reviewed. To this effect, a decision was made and agreed upon to revise the Constitution over the next year to reflect the changes in student needs, the role of the Graduate School and how these influence the development of the doctoral programme.

Birt í Uncategorized

FEDON – Annual General Meeting – Ársfundur

Ársfundur FEDON verður haldinn föstudaginn 11. mars kl. 15:00 í Öskju þriðju hæð. Allir velkomnir. Deilið með doktorsnemum og nýdoktorum.

FEDON Annual General Meeting will be held on March 11th at 15:00 in Askja, 3rd floor. Please share this with your fellow PhD candidates and Post-docs. All are welcomed.

Birt í Uncategorized

Doktorsgráðan skilar launalækkun

Miðvikudaginn 10. júní birtu þær Dr. Bryndís Marteinsdóttir, dr. Erla Björnsdóttir, dr. Erna Sif Arnardóttir og dr. Heiða María Sigurðardóttir eftirfarandi grein í Fréttablaðinu og á Vísir.is. Greinina má lesa hér á Vísi. Þær Bryndís, Erla, Erna og Heiða hafa myndað vinnuhóp innan FeDoN, Félags doktorsnema og nýdoktora við HÍ, þar sem þær einbeita sér að kjaramálum doktorsnema og nýdoktora.

Doktorsgráðan skilar launalækkun

Brennandi áhugi og metnaður er oftast það sem drífur fólk til þess að fara í doktorsnám. Þótt fæstir geri sér von um ofurlaun þegar ákveðið er að leggja vísindin fyrir sig hvarflar það þó varla að neinum að doktorsprófið sjálft skili launalækkun. Þannig er nú samt raunin á Íslandi í dag.

Nýdoktorar: Meiri menntun, lægri laun
Nýdoktorar (e. postdoctoral researchers) starfa í háskólasamfélaginu við vísindarannsóknir eftir doktorspróf. Stór hluti nýdoktora starfar við Háskóla Íslands (HÍ) og tilheyrir Félagi háskólakennara (FH). Þegar samið var um launahækkanir hjá FH árið 2014 hækkuðu akademískir starfsmenn um 4–5 launaþrep og starfsmenn stjórnsýslu um 3–4 launaþrep. Nýdoktorar hækkuðu ekki um eitt einasta launaþrep.

Laun nýdoktora virðast vera einhliða ákvörðuð af samkeppnissjóðum landsins og ljóst er að þessi laun hafa ekki á nokkurn hátt fylgt launaþróun í landinu. Doktorsgráðan virðist, ótrúlegt en satt, gjarna fela í sér lækkun launa.
Í stefnumörkun Háskóla Íslands árið 2006 var lögð mikil áhersla á eflingu rannsókna og doktorsnáms. Efling doktorsnámsins átti án efa ríkan þátt í að styrkja stöðu Háskóla Íslands sem viðurkennds alþjóðlegs rannsóknarháskóla. Bág kjör nýdoktora og aðstöðuleysi þeirra er aftur á móti í hróplegu ósamræmi við yfirlýsta stefnu.

BA/BS- og MA/MS-gráður skila hærri launum
Laun nýdoktors eru töluvert lægri en meðallaun annarra ríkisstarfsmanna með háskólapróf. Þegar launakönnun Bandalags háskólamanna (BHM) fyrir árið 2013 er skoðuð má sjá að meðallaun fólks með BA/BS-gráðu (sem lokið hefur um þriggja ára háskólanámi) eru 65 þúsund krónum hærri en nýdoktora (sem lokið hafa um átta ára háskólanámi) við HÍ árið 2015 og laun MA/MS-menntaðra (sem lokið hafa um fjögurra til fimm ára háskólanámi) eru 100 þúsund krónum hærri. Einnig eru fjölmörg dæmi um að einstaklingar lækki í launum þegar doktorsnámi lýkur og þeir taka við starfi nýdoktors við Háskóla Íslands.

Nokkur raunveruleg dæmi
Starfsmaður Háskóla Íslands með doktorspróf gegndi stöðu sem krafðist meistaragráðu en þáði nýdoktorsstöðu innan sömu stofnunar sem krafðist doktorsprófs. Þrátt fyrir auknar menntunarkröfur lækkaði viðkomandi í launum um 70.000 kr. á mánuði við þessa tilfærslu.

Sálfræðingur sem starfaði innan Landspítala Háskólasjúkrahúss lauk doktorsprófi og fór í kjölfarið að sinna störfum nýdoktors. Ef sálfræðingurinn hefði þess í stað unnið sem klínískur sálfræðingur á Landspítala hefðu mánaðarlaun hans verið um 80.000 kr. hærri. Þess í stað eru kjör sálfræðingsins – sem er á fertugsaldri, með doktorsgráðu og talsverða starfsreynslu – sambærileg við laun nýútskrifaðs 27 ára sálfræðings án nokkurrar starfsreynslu.

Einstaklingur færði sig úr sambærilegu starfi við HÍ yfir í aðra stöðu nýdoktors innan sömu stofnunar. Við þetta lækkaði viðkomandi verulega í launum og var ekki kunnugt um þessa lækkun fyrr en eftir tæplega þriggja vikna vinnu í nýju stöðunni. Manneskjan, sem var fyrirvinna heimilisins með tvö börn á framfæri og himinhá námslán, hrökklaðist að lokum frá störfum vegna fjárhagsörðugleika. Hún fékk vinnu utan háskólans og tvöfaldaði við það laun sín.

Náttúrufræðingur sem starfaði við rannsóknir á Landspítala Háskólasjúkrahúsi hlaut styrk frá Nýliðunarsjóði Háskóla Íslands. Við það var Háskólinn orðinn vinnuveitandi hans í stað Landsspítalans og sjálfkrafa lækkaði viðkomandi starfsmaður í launum um 100.000 kr. á mánuði. Þessi starfsmaður situr enn á sömu skrifstofunni og vinnur enn að sömu rannsóknum. Það eina sem breyttist (fyrir utan doktorsgráðuna og aukna reynslu starfsmannsins) var hinn nýi vinnuveitandi og verri kjör.

Ástandið óviðunandi
Við þetta er að sjálfsögðu ekki hægt að una. Nýdoktorar styðja heilshugar þá kröfu að menntun skuli metin til launa og ætla sér ekki að sitja hjá í kjarabótum í þetta sinn.

Nýdoktorar fagna því að nýkjörinn rektor Háskóla Íslands, Jón Atli Benediktsson, hafi lýst því yfir að hann ætli að beita sér fyrir því að nýdoktorar fái sömu tækifæri og aðrir akademískir starfsmenn innan HÍ og að þeim sé boðið upp á sanngjörn launakjör miðað við reynslu þeirra og menntun – kjör sem séu samkeppnishæf á alþjóðlegum vettvangi.

Með þessi vilyrði í farteskinu getum við nýdoktorar því ekki annað en verið bjartsýnir og bíðum þess full eftirvæntingar að sjá kjör okkar leiðrétt.

Birt í Uncategorized

The first FEDON Working Group

Today, April 17 2015, the FEDON Board passed the following motion:

Working conditions, salary, social security status and other related issues of doctoral candidates, post-docs and early-career scientists at the University of Iceland and other educational and research institutions in Iceland have become a growing issue in Icelandic society.

The FEDON Board has decided to sharpen its own focus on the issue and to take an active role in the coming debate on the role, status and wages of early-career scientists in Iceland.

Therefore FEDON has formed a Working Group, which will focus on these issues and act in the name of FEDON.

Birt í Uncategorized

Travel Grants for PhD-students

The Science Committee advertises grants for travel expenses from The Research Fund of University of Iceland. The grants are for travel costs to conferences in 2015 where students have presentations or contribute otherwise. To qualify, applicants must be registered in PhD. programs in University of Iceland. The main criteria for the grant are an accepted abstract or other kind of contribution at the conference. In addition students need to register for the annual course registration (Nemendaskrá, March each year).

For more information about general conditions see: http://sjodir.hi.is/sites/sjodir.hi.is/files/ferdastyrkir_vidmid_2015.pdf

The deadline for applications is May 1st 2015.

For further information please contact Sólveig Nielsen, Division of Science and Innovation (solveign@hi.is).

The application form is to be found on the website: http://sjodir.hi.is/ferdastyrkir_doktorsnema

Birt í Uncategorized

Elections for the post of Rector at the University of Iceland

Elections for the post of rector at the University of Iceland will take place on Monday 13 April. FeDoN organises an event and invites all students, and researchers, at the University to come to the open meeting with all three candidates.

Venue: Lögberg room 103 – Thursday 26th from 16:00 to 17:00

More information about the election can be found on the webpage of the University.

We have prepared some questions for the candidates see here. We also hope to be able to publish their answers to our members. The candidates will have time during the meeting to answer these questions and/or have a open statement about their candidacy. After that there will be room for open questions form the audience.

The meeting is in English and open to all members and aims mainly for Master students, PhD candidates, and PhD researchers.

Birt í Uncategorized

University of Iceland post-doc grants 2015

The University of Iceland advertises 15 post-doc grants intended for researchers who have received their Ph.D. within the last five years. A committee appointed by the University rector, with members from all five schools at the University, will evaluate and rank the applications. At least two grants will be awarded to each of the five schools at the University of Iceland. The schools are School of Social Science, School of Health Science, School of Humanities, School of Education and School of Engineering and Natural Sciences. See below potential areas in the School of Humanities.

Applications will be evaluated with the main emphasis on the research plan and the research activity of applicants. The time elapsed since the doctorate degree was obtained will be taken into consideration in the evaluation. Selection of applicants will furthermore be based on each school’s need for new post-doc positions. A letter of support from a school/faculty/institute at the University of Iceland should be enclosed, confirming access to necessary facilities and equipment for the applicant’s research. Applicants must also enclose a copy of their Ph.D. diploma or a confirmation from their university that they will graduate within the next four months, or before 1 September 2015. The application deadline is 13 April 2015. Successful applicants should be able to start their post-doc term no later than 1 November 2015.

The hiring process is in accordance with Regulation no. 569/2009, as well as other laws and regulations that apply. Appointments will be temporary, for a maximum period of three years.

Salary will be in accordance with the wage agreement between the Minister of Finance and the relevant trade union.

Appointments at the University of Iceland take into account the University of Iceland Equal Rights Policy.

For further information, including directions for obtaining letters of support, please contact Sólveig Nielsen at the Division of Science and Innovation (solveign@hi.is). Applications must be submitted using the official applications form. Application form and instructions: http://sjodir.hi.is/node/16245

Among the various fields of study which could be considered in the School of Humanities, the School emphasises the following two:
1. A postdoctoral position in religious studies, preferably with an emphasis on Hinduism and Buddhism. This is a research position, but it also involves certain teaching requirements.
2. A postdoctoral position in the areas of translation, translation studies and/or sociolinguistics. This is a position within the Faculty of Foreign Languages, but it is also connected with the establishment and development of an international language centre at the University of Iceland, under the auspices of UNESCO.

Birt í Uncategorized

Survey about Open Access Publishing

Dear colleagues,
 
We are a group of young researchers from the University of Novi Sad, Max Planck Institute, University Collage London and Harvard University who are keen to make it easier for people like us to publish their work in open access journals and repositories. We are contacting you because we value your input as a member of academic society.
 
This survey collects information about awareness of open access among students and early stage researchers. The results will be used to help prepare resources, support and advice for students and young researchers in their journey from writing to publishing papers.
 
We would be grateful if you could take a few minutes to answer our questions. We would also  appreciate your help in passing the survey on to other students and young researchers who might be interested in contributing.
 
Survey is created in Google Forms. Please click on following link to open survey:  http://oaacademy.org/survey.php
 
If you have any questions about the survey, please email us: radicev@uns.ac.rs
 
 
Many thanks for your input!
Slobodan Radicev, University of Novi Sad
Prateek Mahalwar, Max Planck Institute
Tom Pollard, University Collage London
Meredith Niles, Harvard University
Birt í Uncategorized

University of Iceland post-doc grants 2015

The University of Iceland advertises 15 post-doc grants intended for researchers who have received their Ph.D. within the last five years. A committee appointed by the University rector, with members from all five schools at the University, will evaluate and rank the applications. At least two grants will be awarded to each of the five schools at the University of Iceland. The schools are School of Social Science, School of Health Science, School of Humanities, School of Education and School of Engineering and Natural Sciences. See below potential areas in the School of Humanities.

Applications will be evaluated with the main emphasis on the research plan and the research activity of applicants. The time elapsed since the doctorate degree was obtained will be taken into consideration in the evaluation. Selection of applicants will furthermore be based on each school’s need for new post-doc positions. A letter of support from a school/faculty/institute at the University of Iceland should be enclosed, confirming access to necessary facilities and equipment for the applicant’s research. Applicants must also enclose a copy of their Ph.D. diploma or a confirmation from their university that they will graduate within the next four months, or before 1 September 2015. The application deadline is 13 April 2015. Successful applicants should be able to start their post-doc term no later than 1 November 2015.

The hiring process is in accordance with Regulation no. 569/2009, as well as other laws and regulations that apply. Appointments will be temporary, for a maximum period of three years.

Salary will be in accordance with the wage agreement between the Minister of Finance and the relevant trade union.

Appointments at the University of Iceland take into account the University of Iceland Equal Rights Policy.

For further information, including directions for obtaining letters of support, please contact Sólveig Nielsen at the Division of Science and Innovation (solveign@hi.is). Applications must be submitted using the official applications form. Application form and instructions: http://sjodir.hi.is/node/16245
Among the various fields of study which could be considered in the School of Humanities, the School emphasises the following two:

  1. A postdoctoral position in religious studies, preferably with an emphasis on Hinduism and Buddhism. This is a research position, but it also involves certain teaching requirements.
  2. A postdoctoral position in the areas of translation, translation studies and/or sociolinguistics. This is a position within the Faculty of Foreign Languages, but it is also connected with the establishment and development of an international language centre at the University of Iceland, under the auspices of UNESCO.
Birt í Uncategorized