Velkomin á vef Fedon

Fedon – félag doktorsefna og nýrannsakenda við Háskóla Íslands, vinnur að hagsmunamálum doktorsefna og nýrannsakenda við Háskóla Íslands. Á þessum vef má nálgast ýmsar upplýsingar, skjöl og tilkynningar er varða hagsmunamál félagsfólks okkar ásamt upplýsingum um undirfélög Fedon. Vefurinn er í uppfærsluferli þar til í febrúar 2020.

Birt í Uncategorized

Report: PhD Funding Survey 2019

Earlier this year, FEDON conducted a survey among PhD students about their funding status. The full report is now available on the web. A brief summary of findings is as follows.

A total of 262 PhD students responded to the survey. These students enrolled in their PhD program between 2008 and 2019. In total, 730 PhD students were officially registered in 2018, giving a response rate of 36%.

Results indicate that around 25% of PhD students have never received funding during their studies. While the ratio of those who have not received any grantsis highest forstudents enrolled in the years 2018 and 2019, they only comprise about a fourth of the sample. There are still many students who have been studying for several years who have neverreceived any funding. The average grant duration in the sample was 32.6 months (SD = 14.5) which is underthe 36 months (up to 48 months in some faculties) expected
to finish a PhD. Additionally, over 20% of respondents have received grants that only cover two years or less. This funding environment effects PhD projects and the time PhD students are able to allocate to them. Students estimate finishing their PhD studies in a much longer time than the expected three (or four) years. The average duration of study estimated by PhD students was 4.7 years which is close to the 5.1 years reported by the Graduate School.

Over 40% of PhD students work in jobs outside the University to support themselves. The workload associated with external employment is high with nearly half workingmore than 30 hours per week. As a PhD program is considered a full-time job, these results indicate that many students are working up to double the full-time equivalent to cover their cost of living. Grant application writing also adds to the time burden on PhD students with the average student sending in more than one grant application. Some grants are not long enough to cover the whole duration of the PhDprogram and students therefore have
to apply for several smaller grants. Application writing takes time which would be better spent working on the actual project itself.

Sessional and assistant teaching are an important part of academia. Around half of all PhD students have sessional teaching experience and over a third have served as assistant teachers. Some students rely on teaching to support themselves. Sessional teaching and teaching assistant wages are very low, and students must therefore take on a prohibitively large teaching load if their main source of income is sessional teaching.

Many students are dissatisfied with PhD funding at UoI. While those who have not received a grant tend to be less satisfied than those with a grant, the dissatisfaction is also high amongst those who have received funding. Alarmingly, PhD students are under considerable mental strain due to their funding situation. They report anxiety, depression, insecurities and stress.

Read the full report on the PhD funding survey

Birt í Uncategorized

Auka-aðalfundur FEDON 18. september / Extra General Assembly of FEDON September 18th

Miðvikudaginn 18. september verður auka-aukaaðalfundur FEDON haldinn milli kl. 17.00-19.00 í Lögbergi, stofu 201. Dagskrá fundarins er eftirfarandi:

 1. Lagabreytingartillögur.
 2. Kosning í laus sæti stjórnar.
 3. Önnur mál.

Að loknum fundi kynnir Vigdís Vala Valgeirsdóttir, varaformaður FEDON, skýrslu upp úr úttekt sem gerð var á rannsóknarstyrkjum doktorsnema og skort á þeim.

Til fundarins er boðað þar sem tillögu um að bjóða upp á sérstaka áheyrnaraðild fyrir doktorsnema og -félög utan Háskóla Íslands var vísað til sérstaks auka-aðalfundar. Þá skal kosið í laus sæti stjórnar (3 varamenn).

Facebook viðburður


Wednesday 18th of September extra General Assembly of FEDON – University of Iceland’s Association of PhD Students and Postdocs, will be held between 17.00-19.00 in Lögberg, room 201. The program of the assembly is following:

 1. Amendments of statutes.
 2. Election for vacant seats in FEDON’s board.
 3. Other matters.

After the meeting – vice president of FEDON, Vigdís Vala Valgeirsdóttir will present a report on status of PhD students concerning access to research grants.

This meeting is called for since an proposal to open offer auditory membership to doctoral students outside University of Iceland was postponed and directed to this extra General assembly. Furthermore there is still need to fill up three vacant seats of substitutionary board members.

Facebook event

Birt í Fundarboð

Umsögn frá FEDON – Félagi doktorsnema og nýrannsakenda við Háskóla Íslands við frumvarp menntamálaráðherra um Stuðningssjóð Íslenskra námsmanna.

Stjórn FEDON – Félags doktorsnema og nýrannsakenda við Háskóla Íslands tekur undir umsögn Stúdentaráðs Háskóla Íslands í meginatriðum. Það er jákvætt skref að nemendur eigi kost á því að fá hluta námslána felldan niður og gerir það nám á háskólastigi almennt bærilegra. Þá kann það að koma þeim doktorsnemum til góða sem fjármagna doktorsnám sitt með námslánum. FEDON vill þó koma að athugasemdum við frumvarp menntamálaráðherra um Stuðningssjóð íslenskra námsmanna, sem varða doktorsnema.

Halda áfram að lesa

Birt í LÍN

Yfirlýsing nemendafélaga vegna niðurskurðar til Rannsóknasjóðs

Undirrituð lýsa yfir alvarlegum áhyggjum af fyrirhuguðum 147 milljóna króna niðurskurði til Rannsóknasjóðs í fjárlögum 2019. Í stóra samhengi fjárlaga hljómar þetta kannski ekki sem mikil fjárhæð en fyrir þá sem reiða sig á sjóðinn er um gríðarlegar fjárhæðir að ræða. Sé talan sett í samhengi við árslaun þá kemur í ljós að með þessari fjárhæð væri hægt að fjármagna tæp þrjátíu árslaun doktorsnema eða tuttugu og ein árslaun nýdoktora.[1] Þetta er því mikið högg fyrir íslenskt fræðasamfélag sem reiðir sig í stórum stíl á þennan sjóð. Sérstaklega höfum við undirrituð áhyggjur af stöðu doktorsnema og nýrannsakenda verði af þessum niðurskurði en sá hópur byggir afkomu sína nær algjörlega á úthlutunum úr samkeppnissjóðum. Á seinustu árum hefur árangurshlutfall úr Rannsóknasjóði lækkað verulega, úr 29,6 prósentum árið 2015 í 18,4 prósent í ár, jafnvel þó að ekki hafi verið skorið niður til sjóðsins að ráði.[2] Verði af fyrirhuguðum niðurskurði er ljóst að árangurshlutfallið mun lækka verulega í úthlutun ársins 2019.

Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar 2019–2023 segir:

Fjármögnun doktorsnema er ótrygg og nýliðun akademískra starfsmanna víða ófullnægjandi. Þetta skapar hættu á að sú nýja þekking sem gjarnan fylgir ungum vísindamönnum skili sér illa inn í háskólana og að það dragi úr tengslum við erlent fræðasamfélag.

Undir þessi orð ríkisstjórnar taka undirrituð. Við teljum ljóst að fyrirhugaður niðurskurður muni hafa gríðarleg áhrif á doktorsnám í landinu þar sem brottfall mun að öllum líkindum aukast og nýliðun minnka. Möguleikar nýrannsakenda munu að sama skapi snarminnka sem mun valda atgervisflótta og veikja vísindarannsóknir og háskólana til langframa. Við skorum því á þingmenn að leiðrétta framlög til menntamála svo að unnt sé að veita nægileg framlög til rannsókna og vísinda við háskóla og fræðastofnanir á Íslandi.

Undir þessa yfirlýsingu rita:
Fedon – félag doktorsnema og nýrannsakenda við Háskóla Íslands
Stúdentaráð Háskóla Íslands
LÍS – Landssamtök íslenskra stúdenta
SÍNE – Samband íslenskra námsmanna erlendis
RUPA – félag doktorsnema við Háskólann í Reykjavík
Arkímedes – félag doktorsnema við Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands
DNR/HVS – doktorsnemaráð Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands
Félag doktorsnema á Menntavísindasviði Háskóla Íslands
Hugdok – félag doktorsnema og nýrannsakenda við Hugvísindasvið Háskóla Íslands
Seigla: Félag doktorsnema á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands
Nemendafélag Háskólans á Bifröst
Stúdentafélag Háskólans á Akureyri
Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík

[1] Forsendur miða við einstaklingsstyrki.

[2] Byggt á skýrslum Rannís um úthlutanir frá árunum 2015–2018. Skýrslurnar eru aðgengilegar hér: https://www.rannis.is/sjodir/rannsoknir/rannsoknasjodur/tolfraedi-rannsoknasjods/

Birt í Áskoranir

Kynningarfundur doktorsnema / PhD student orientation meeting

Kæru doktorsnemar,

Miðstöð framhaldsnáms og Fedon – félag doktorsnema og nýdoktora við Háskóla Íslands bjóða upp á kynningardagskrá og móttöku fyrir nýja doktorsnema þann 25. september í Stúdentakjallaranum. Ekki missa af tækifærinu að kynnast öðrum doktorsnemum og fræðast um alla þá þjónustu sem háskólinn býður doktornemum upp á. Kynningin er ætluð þeim doktorsnemum sem hófu nám 2017 eða 2018 en allir eru hjartanlega velkomnir. Boðið verður upp á léttar veitingar og bjór. Skráning fer fram hér:

 

https://ugla.hi.is/vidburdir/SkodaVidburd.php?vidburdur_id=2870

 

Dear PhD students,

The Graduate School and Fedon, the University of Iceland’s association of doctoral students and post-docs, invite you to a New PhD Student Orientation and Reception on September 25th in the Stúdentakjallarinn student bar. Don’t miss the opportunity to meet other PhD students and learn about the wide range of services the university has to offer. The meeting is open to all PhD students. Snacks and beer will be served. Please register here:

https://ugla.hi.is/vidburdir/SkodaVidburd.php?vidburdur_id=2870

Birt í Fundir

Ályktun vegna úthlutunarreglna LÍN fyrir 2018-2019

Ályktun Fedon – Félags doktorsefna og nýrannsakenda við Háskóla Íslands vegna nýrra úthlutunarreglna LÍN fyrir skólaárið 2018–2019.

Í úthlutunarreglum LÍN fyrir skólaárið 2018–2019 sem kynntar voru í síðustu viku er tekið mikilvægt skref í átt að kjarabótum námsmanna sem reiða sig á LÍN-lán með hækkun framfærslugrunns námsmanna úr 92% í 96%. Fedon telur þó að menntamálaráðherra hefði átt að taka skrefið til fulls enda ótækt að nemendur þurfi að sætta sig við að vera undir framfærsluviðmiðum. Núverandi framfærslugrunnur er alltof lágur og er það mat Fedon að hlutverki LÍN um að tryggja öllum jafnt tækifæri til náms án tillits til efnahags sé ekki sinnt sem skyldi við þessar aðstæður.

Aðrar mikilvægar breytingar í átt að jafnrétti til náms eru teknar í nýjum úthlutunarreglum þar sem nú eiga einstaklingar sem njóta alþjóðlegrar verndar eða hafa dvalarleyfi á Íslandi vegna mannúðarsjónarmiða rétt á námslánum og ber að hrósa ríkisstjórn fyrir að taka þetta veigamikla skref.

Stjórn Fedon lýsir aftur á móti yfir vonbrigðum með að hámarkslántökuréttur stendur í stað milli ára. Í úthlutunarreglum frá skólaárinu 2015–2016 var réttur til lántöku lækkaður úr 600 einingum (10 ára nám) niður í 540 einingar (9 ára nám) og fyrir skólaárið þar á eftir var hann lækkaður enn frekar, eða í 480 einingar (8 ára nám). Þessar skerðingar hafa helst bitnað á doktorsstiginu. Á Íslandi er doktorsnám ýmist þriggja ára (180 ECTS einingar) eða fjögurra ára (240 ECTS einingar) en í úthlutunarreglunum eru aðeins 60 einingar eyrnamerktar doktorsstiginu. Hafi doktorsefni hins vegar ekki áður nýtt sér 120 eininga svigrúm sitt (sem nær yfir öll námsstigin) er mögulegt að fjármagna doktorsnám til þriggja ára. Ómögulegt er að fjármagna fjögurra ára doktorsnám á lánum jafnvel þó að boðið sé upp á slíkt nám við íslenska háskóla.

Það að svigrúm sem nýta má á fyrri námsstigum sé látið brúa bil til fjármögnunar doktorsnáms er ótækt enda gerir það að verkum að þeir sem skipta um námsleið á fyrri stigum eða vegna veikinda, endurtöku á samkeppnisprófum, barneigna eða annarra aðstæðna þurfa að nýta sér svigrúmið fyrr hafa mjög skerta möguleika á að stunda doktorsnám. Þetta bitnar sérstaklega á þeim sem eignast barn á námstímanum, fötluðum og langveikum og fer því þvert gegn félagslegu jöfnunarhlutverki sjóðsins.

Eins og Fedon hefur ítrekað bent á býr doktorsstigið á Íslandi við verulegan fjárskort en þrátt fyrir fyrirheit um annað hefur doktorsstyrkjum ekki fjölgað að ráði og síður en svo fylgt gríðarlegri fjölgun doktorsnema.* Það er því sérstaklega slæmt að LÍN bjóði ekki upp á lán fyrir fullu doktorsnámi. Núverandi ástand í lána- og styrkjamálum gerir doktorsnám að fjarlægum draumi fyrir marga sem er mikill missir fyrir samfélagið enda liggur framtíð háskóla og rannsókna á Íslandi undir.

* Sjá ályktun á heimasíðu félagsins nemendafelog.hi.is/fedon/2017/08/25/alyktun-fedon-um-fjarskort-i-malefnum-doktorsnema-og-nydoktora-vid-haskola-islands/ og viðtal á Vísi í kjölfar hennar www.visir.is/g/2018180209944.

Birt í LÍN

Tillaga um breytingu á lögum Fedon

Eftirfarandi tillaga að breytingu á lögum Fedon verður lögð fyrir á aðalfundi 20. mars næstkomandi.

Athugið að gildandi lög félagsins má lesa hér: http://nemendafelog.hi.is/fedon/constitution/ og lög frá stofnfundi má lesa hér: http://nemendafelog.hi.is/fedon/constitution/eldri-log/.

Lög Fedon – félags doktorsefna og nýrannsakenda við Háskóla Íslands

Skilgreiningar hugtaka:

 • Doktorsefni teljast allir þeir sem skráðir eru í doktorsnám við Háskóla Íslands.
 • Nýrannsakendur eru allir þeir sem hafa á síðastliðnum sjö árum lokið doktorsgráðu og eru ráðnir í tímabundna stöðu við háskólann eða tengdar stofnanir (til dæmis nýdoktorsstöðu, rannsóknarstöðu) eða eru með öðru móti tengdir háskólanum (til dæmis stundakennarar).

1. grein. Nafn félagsins er Fedon – félag doktorsefna og nýrannsakenda við Háskóla Íslands eða Fedon – The University of Iceland’s Association of Doctoral Candidates and Early-Career Researchers á ensku. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. grein. Markmið félagsins er að vinna að hagsmunamálum doktorsefna og nýrannsakenda við Háskóla Íslands.

3. grein. Kosningarétt, kjörgengi og tillögurétt hafa allir þeir sem falla undir ofangreindar skilgreiningar á doktorsefnum og nýrannsakendum við Háskóla Íslands. Ákvarðanir eru teknar með meirihluta atkvæða.

4. grein. Aðalfundur félagsins skal haldinn ekki síðar en í maí ár hvert. Fjárhagsár félagsins fylgir almanaksárinu. Boði stjórn félagsins ekki aðalfundar geta félagsmenn kallað til aðalfundar með undirskrift 30 meðlima.

 • Til aðalfundar skal stjórnin boða með sannanlegum hætti með minnst 7 daga fyrirvara. Í fundarboði skal greina fundartíma, fundarstað og dagskrá.
 • Vilji félagi fá mál tekið fyrir til atkvæðagreiðslu á aðalfundi skal hann greina stjórn frá því skriflega með þeim fyrirvara að unnt sé að geta þeirra í fundarboði.
 • Breytingar á lögum félagsins er aðeins hægt að samþykkja á aðalfundi með 2/3 hluta atkvæða. Allar breytingartillögur skulu kynntar með minnst 7 daga fyrirvara.
 • Á dagskrá aðalfundar skal vera:
  1. Skýrsla stjórnar og umræður um hana.
  2. Ársreikningur liðins reikningsárs lagður til samþykktar.
  3. Kosningar: (a) stjórn, (b) tveir skoðunarmenn reikninga.
  4. Mál sem tiltekin eru í fundarboði.
  5. Önnur mál.

6. grein. Mælst er til þess að í stjórn félagsins sitji 10 aðilar og að hún sé samsett af 2 fulltrúum frá hverju sviði skólans (Félagsvísindasvið, Heilbrigðisvísindasvið, Hugvísindasvið, Menntavísindasvið, Verkfræði- og náttúruvísindasvið); einum aðalmanni og einum varamanni. Þá skal leitast eftir því að hafa hlutfall doktorefna og nýrannsakanda sem jafnast sem og kynjahlutfall. Sé ekki unnt að uppfylla þessi tilmæli vegna skorts á frambjóðendum má fylla stjórnina með öðrum hætti. Aðeins meðlimir félagsins geta setið í stjórn. Stjórnin er kosin á aðalfundi ár hvert en hún útdeilir sjálf hlutverkum milli stjórnarmeðlima.

7. grein. Hlutverk stjórnar er að móta stefnu félagsins og vinna að þeim markmiðum sem greint er frá í lögum þess. Þá skal stjórnin einnig skipa fulltrúa doktorsefna til setu í nefndum, ráðum og stjórnum sem doktorsefni hafa seturétt í, svo sem stjórn Miðstöðvar framhaldsnáms og Vísindanefnd. Skipað er til árs í senn en skipun má framlengja tvisvar sinnum. Mælst er til þess að skipað sé úr röðum stjórnarmeðlima ellegar séu tryggð náin samskipti stjórnar og fulltrúa. Stjórnin getur kallað fulltrúa á fund til sín og jafnframt skulu þeir skila skýrslu til stjórnar eftir hvern nefndar-, ráðs- eða stjórnarfund.

8. grein. Stjórnin getur kallað til almenns félagafundar hvenær sem er og skal það gert með að lágmarki 3 daga fyrirvara.

9. grein. Stjórnin ber ábyrgð á fjármálum félagsins. Ákvörðun um slit félags verður aðeins tekin á aðalfundi með 2/3 hluta atkvæða og renna eignir þess þá til Stúdentaráðs Háskóla Íslands.

10. grein. Lögum þessum má breyta á aðalfundi. Lög þessi taka gildi þegar aðalfundur hefur samþykkt þau.

Reykjavík, 20. mars 2018

Birt í Lagabreytingar, Uncategorized

Aðalfundur Fedon þriðjudaginn 20. mars

Aðalfundur Fedon verður haldinn þriðjudaginn 20. mars kl. 16.00 í Árnagarði, stofu 101.

Dagskrá:

 1. Venjuleg aðalfundarstörf
  1. Skýrsla stjórnar og umræður um hana.
  2. Ársreikningur liðins reikningsárs lagður til samþykktar.
 2. Kosning stjórnar.
 3. Breyting á lögum Fedon (breytingartillögur verða auglýstar tímanlega).
 4. Önnur mál.

Að aðalfundi loknum verður boðið upp á veitingar. Við hvetjum alla doktorsnema og nýdoktora til þess að mæta og dreifa fundaboði sem víðast.

Facebook-viðburður: https://www.facebook.com/events/915668848593407/.

English

The Fedon Annual General Meeting will be held on March 20th at 16:00 in Árnagarður, room 101. Please share this with your fellow PhD candidates and Post-docs. All are welcomed.

Birt í Fundarboð

Áskorun um að setja á fót embætti umboðsmanns doktorsnema

Áskorun um að setja á fót embætti umboðsmanns doktorsnema

Stjórn Fedon – Félags doktorsnema og nýdoktora við Háskóla Íslands skorar á rektor að setja á fót embætti umboðsmanns doktorsnema sem fyrst, í seinasta lagi í ársbyrjun 2019.

Embætti umboðsmanns doktorsnema er víða að finna þar sem doktorsnám hefur tekið á sig skýra mynd. Á hinum Norðurlöndunum er embættið að finna í flestum háskólum en mismunandi er þó hvar það er staðsett, ýmist innan stjórnsýslu og/eða nemendafélaga. Sem dæmi má nefna að í háskólanum í Lundi er það á vegum doktorsnemafélags skólans en í Stokkhólmsháskóla er embættið hluti af stjórnsýslunni. Í sumum tilfellum er prófessor í embætti umboðsmanns eins og í háskólanum í Heidelberg og í Maryland-háskóla. Hlutverk þessara embætta er að veita doktorsnemum aðstoð við stór og smá málefni sem og að gegna hlutverki miðlara þegar upp koma samskiptaörðugleikar eða deilumál milli doktorsnema og leiðbeinanda.

Umboðsmaður doktorsnema við Háskóla Íslands

Fedon telur að mikilvægt sé að tryggja sjálfstæði embættisins gagnvart stjórnsýslu, þar með talið Miðstöð framhaldsnáms, sviðum og deildum en að jafnframt sé embættið á ábyrgð háskólans en ekki nemendafélaga. Fedon stingur upp á að embættið heyri beint undir rektorsskrifstofu á sama hátt og jafnréttisfulltrúi Háskóla Íslands gerir. Mikilvægt er að í reglum um embættið verði skýrt kveðið á um sjálfstæði embættisins. Þó að embættið hafi ekki úrskurðarvald telur Fedon að mikilvægt sé að umboðsmaður geti, í kjölfar kvörtunar eða á eigin spýtum, sent frá sér ráðgefandi álit.

Hlutverk umboðsmanns doktorsnema

Fedon sér fyrir sér að skrifstofa umboðsmanns doktorsnema verði vettvangur fyrir doktorsnema að leita til þegar upp koma vandamál, persónuleg eða fagleg.[1] Í sumum tilvikum myndi umboðsmaður vísa nemendum áfram á annan vettvang.

Umboðsmaður gætir fyllsta trúnaðar við alla þá sem koma að máli við hann og mætti aldrei fara lengra með mál nema fyrir því lægi skýrt samþykki hlutaðkomandi. Þá telur Fedon mikilvægt að sú manneskja sem sinnir embættinu hafi sjálf doktorspróf enda hafi hún þá gengið í gegnum það ferli og þekki þau vandamál sem upp geta komið.

Hlutverk umboðsmanns doktorsnema:

 • Doktorsnemandi getur leitað til umboðsmanns með spurningar sem vakna við námið varðandi t.d. skyldur, réttindi og tækifæri.
  • Dæmi: Upplýsingar um rétt í fæðingarorlofi; upplýsingar um hvað felst í skyldum nemanda til að vera virkur þátttakendur í faglegri umræðu; upplýsingar um möguleika á sameiginlegu doktorsnámi (e. joint degree); upplýsingar um reglur um leiðbeiningu.
 • Umboðsmaður gegnir hlutverki miðlara þegar upp koma vandamál milli doktorsnema og leiðbeinanda, nefndar, námsbrautar, deildar eða sviðs.
  • Dæmi: Nemanda finnst leiðbeinandi ekki sinna sér sem skyldi; upp koma samskiptaörðugleikar við deildarforseta; aðili í doktorsnefnd er ófaglegur í samskiptum við nemanda.
 • Umboðsmaður styður við nemendur í erfiðum tilfellum á borð við veikindi eða ef nemandi verður fyrir áreitni eða einelti. Umboðsmaður getur, með leyfi nemanda, leitað til leiðbeinanda, námsbrautar, deildar eða sviðs til að uppvísa þá um málið og tryggja skilning. Einnig getur umboðsmaður vísað nemanda á sálfræðiráðgjöf innan NSHÍ eða hjá sálfræðiráðgjöf háskólanema.
  • Dæmi: Nemandi greinist með alvarlegan sjúkdóm og þarf aðstoð við að ákveða næstu skref; nemandi verður fyrir faglegu einelti af starfsmanni skóla eða samnemanda; nemandi verður fyrir áfalli í persónulegu lífi.
 • Umboðsmaður tekur við ábendingum nemanda ef námsbrautir, deildir eða svið eru ekki að sinna skyldum sínum. Unnið yrði úr slíkum ábendingum nafnlaust.
  • Dæmi: Doktorsnemi telur að svið sé ekki að tryggja gæði doktorsnáms við háskólann; doktorsnemi telur að ekki sé farið eftir reglum háskólans.

Mikilvægi embættisins og stefna Háskóla Íslands

Í stefnu HÍ fyrir árabilið 2016–2021 kemur fram að styðja eigi markvisst við unga rannsakendur. Fram kemur að umgjörð doktorsnáms skuli styrkt og að stuðningur við leiðbeinendur og nemendur verði aukinn auk þess sem skýra eigi verkferla og styðja betur við framvindu doktorsnema. Fedon telur að stofnun embættis umboðsmanns doktorsnema sé mikilvægt skref í þeirri vinnu. Með embætti umboðsmanns doktorsnema yrði komið á fót óháðri miðlægri stöð sem doktorsnemar gætu leitað til með þeirri fullvissu að þeirra hagsmunir yrðu ávallt virtir og að fullum trúnaði væri heitið.

Fyrir hönd stjórnar Fedon – Félags doktorsnema og nýdoktora við Háskóla Íslands:

Nanna Hlín Halldórsdóttir (Hugvísindasvið)
Védís Ragnheiðardóttir (Hugvísindasvið)
Linda Sólveigar Guðmundsdóttir (Félagsvísindasvið)
Deirdre Clark (Verkfræði- og náttúruvísindasvið)
Renata Emilsson Pesková (Menntavísindasvið)

[1] Sjá til dæmis lýsingu á embættinu við Stokkhólmsháskóla: https://www.sus.su.se/en/phd-student-ombudsman/.

Birt í Áskoranir